ảnh panel giải pháp thietkebaotrimang.com

Các giải pháp của chúng tôi

bao-tri-mang-may-chu

 

Hệ thống máy chủ – Server

Cung cấp dịch vụ xây dựng và quản lý hệ thống máy chủ cho các doanh nghiệp giúp chủ doanh nghiệp:

  • Phân cấp và quản lý nhân viên một cách dễ dàng
  • Chia sẻ các tài nguyên và giao tiếp nội bộ nhanh chóng
  • Xây dựng và quản lý trực tiếp Website hay hệ thống Email trên Server

 

Tìm hiểu thêm
bao-tri-mang-nas

 

Ổ cứng mạng – NAS

Cung cấp dịch vụ xây dựng và quản lý hệ thống ổ cứng mạng NAS cho các doanh nghiệp giúp chủ doanh nghiệp:

  • Lưu trữ dữ liệu của cả công ty tập trung tại ổ cứng mạng NAS nên dễ dàng chia sẻ tài nguyên và kiểm soát sự truy cập của các thành viên trong công ty
  • Mở rộng, sửa chữa hệ thống mạng với chi phí thấp
  • Đảm bảo an toàn dữ liệu
Tìm hiểu thêm
thiet-ke-mang-email

 

Hệ thống Email

Cung cấp dịch vụ xây dựng và quản lý hệ thống Email cho các doanh nghiệp giúp doanh nghiệp:

  • Xây dựng chiến lược Email Marketing hiệu quả
  • Tăng tính chuyên nghiệp, bảo mật và riêng tư khi trao đổi thông tin qua Email riêng

 

 

 

Tìm hiểu thêm